Daniel Grape

Vi välkomnar vår nya konsult, Daniel Grape. Trots rådande läge i och med COVID-19, ser vi en ljus framtid för WE:SOURCE fortsatta arbete med att hjälpa både privat- och offentlig sektor med chefs- och specialistrekryteringar.  

Daniel har flerårig erfarenhet från rekryteringsbranschen där han specialiserat sig på exekutiva rekryteringar. Närmast kommer han från Badenoch+Clark där han arbetat som executive search consultant. Daniel har arbetat nationellt, internationellt och med roller på högre nivåer såsom i ledningsgrupp på börsbolag. Hans styrka ligger inom både privat- och offentlig sektor där han förstår de utmaningar som våra kunder kan stöta på.  

Vi är väldigt nöjda med den här rekryteringen. Daniel är trygg i sin yrkesroll och förflyttningen som han kommer göra in till WE:SOURCEkommer gynna våra kunder kunskaps- och resultatmässigt. Trots rådande läge, ser vi långsiktigt på den kompetens och erfarenhet som Daniel kommer in med och hoppas på att vi tillsammans kan ta oss igenom den här tiden genom att kratta inför framtiden. 

– Mine Alghazi Jacobson, VD WE:SOURCE