För arbetsgivare

Hela rekryteringsprocessen - kompetensbaserad rekryteringsmetodik

Genom rätt verktyg, erfarenhet, forskningsbaserad metodik och våra egna personliga erfarenheter – har vi det som krävs för att leverera en kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering åt kund.

 

Syftet med denna metodik är att se på kompetenserna utan att värdera personen bakom dessa. På så sätt, ökar chansen till en diversifierad arbetsgrupp av människor. Vi använder moderna verktyg och ett agilt förhållningssätt för att ändå kunna arbeta flexibelt trots fyrkantigheten i en sådan metod. Med kompetensbaserad metodik innebär det att urvalsprocess, intervjuprocess och kandidathanteringen sker automatiserat och rättvist. På så sätt kan vi säkerställa en icke-diskriminerande intervjuprocess.

Anonymiserad ansökningsförfarande/urvalsprocess

För att ta ett ytterligare steg i den fördomsfria rekryteringen, erbjuder vi anonymiserad ansökningsförfarande/urvalsprocess för att säkerställa att vi verkligen arbetar enbart utifrån kompetenserna. Vi tar hjälp av ett moderniserat rekryteringssystem och erfarna rekryteringskonsulter som tidigare arbetat med denna metodik. Som konsulter guidar och stöttar vi de rekryterande cheferna i att använda metoden på rätt sätt.

SECOND OPINION

WE:SOURCE arbetar med att kombinera tre olika metoder i sin second opinion;

– Egna framtagna arbetsprover baserade på vardagliga utmaningar i rollen. WE:SOURCE har i samarbete med ArkivIT arbetat med denna metod i över 5 år. 
– DNV-GL certifierade arbetspsykologiska tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest som bygger på femfaktormodellen och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som ger ett mått på personens generella begåvning genom problemlösning. Dessa tester ger oss en bättre grund till att rekrytera kompetensbaserat. 

– Djupintervju – Vi arbetar med att grundligt intervjua kandidaten utifrån MAP-testet. Vi vänder och vrider på resultaten från MAP-testet tillsammans med kandidaten och gör en bedömning av helheten. 

HR ON DEMAND

Generalistfrågor, specialistfrågor, employer branding, onboarding, förhandling, lönekartläggning, kompetenskartläggning, rekryteringskonsult per timme eller konsult vid projekt – stora som små, vi finns här. WE:SOURCE har konsulter med erfarenhet från stora som små bolag, privat- och offentlig sektor, med fokus på stakeholder management. Vi arbetar konsultativt och på kundens villkor. 

För sökande

Vi tror på att vårda våra relationer med våra kandidater. Det innebär att när vi hjälpt dig som kandidat med ett jobb, håller vi gärna kontakten med dig så vi kan hjälpa dig i fortsatt önskad riktning. Att söka nytt jobb och gå på intervjuer kan för många vara otroligt påfrestande. Därför tror vi på att alla kan behöva stöttepelare och mentorer under processens gång.  

Till dig som kandidat erbjuder vi dig:

  • Coachingsamtal via telefon. Du kontaktar oss i kontaktformuläret nedan eller på e-post info@we-source.se och berättar att du vill ha coaching samt lämnar kontaktuppgifter, så ringer vi upp dig.  
  • Ta förutsättningslös kontakt –  vi searchar till dig proaktivt/håller ögonen öppna för ditt nästa jobb. 

Aktuella annonser

KONTAKTA OSS

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Läs vår integritetspolicy här.