Vill du vara en del i att göra Stockholm till världens mest hållbara stad? Stockholm Vatten och Avfall söker en enhetschef med arkivariebakgrund till avdelningen för Verksamhetsutveckling.

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser dom 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar Stockholm Vatten och Avfall för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

OM ORGANISATIONEN

Enheten ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av bolagets huvudarkiv- och registratur. I enhetens uppdrag ingår att bistå verksamheten i hantering av sin information, utbilda anställda samt att ingå i kravställning av IT- stöd och verktyg. Enheten har ett tätt samarbete med verksamhets- och informationsstrateg som ansvarar för bolagets verksamhetsledningssystem och arkitektur.

Som medarbetare på Stockholm Vatten och Avfall välkomnas du till en lärande organisation med en bred variation av erfarenheter till ditt stöd. I rollen som enhetschef erbjuds du goda möjligheter till kompetensutveckling inom såväl informationshantering som ledarskap och personlig utveckling. Stockholm Vatten och Avfall erbjuder fina anställningsförmåner där tillgång till gym, flextidsvillkor, friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning och semesterväxling är några exempel på förmåner.

ARBETSUPPGIFTER

Som enhetschef och arkivarie har du budget, verksamhets- och personalansvar för enhetens tre dokumentcontrollers där ni tillsammans arbetar med förvaltning och utveckling av arkiv och registratur. I din roll har du både ett strategiskt och operativt ansvar och du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsutveckling. Du förväntas arbeta proaktivt med bevarandeplaner och enhetlig metadatahantering samt arbeta operativt inom arkiv/e-arkivering med t.ex. validering och kvalitetssäkring av arkivuttag, leveransförberedelser etc. Ditt uppdrag består i att säkerställa en effektiv och säker informationshantering i verksamheten genom att utveckla rutiner, policys och processer. Du och ditt team arbetar med dagligt stöd till organisationen och arbetar aktivt med utbildning av ny och befintlig personal i rutiner, processer och regelverk.

Som enhetschef och ledare arbetar du med löpande stöttning till ditt team och uppföljning av gemensamt uppsatta mål. Du arbetar proaktivt med utvecklingsarbete där verksamhetsnytta står i fokus. Rollen förutsätter tidigare erfarenheter av liknande arbetsuppgifter, fördjupad kunskap inom arkivfrågor och en god förmåga att omsätta strategiska beslut till faktiskt resultat för verksamheten.

BAKGRUND

Stockholm Vatten och Avfall söker dig med en gedigen erfarenhet av informationshanteringsfrågor inom offentlig verksamhet. Du har flera års erfarenhet som arkivarie och ett par års erfarenhet som chef med vana att leda processorienterat arbete, utvecklingsarbete och operativt arbete med verksamhetsledningssystem. Du har en god teknisk kännedom med intresse för att utveckla hållbara processer för en effektiv och säker informationshantering. Du har en relevant högskoleutbildning varav minst 60 hp i arkiv och informationsvetenskap.

Erfarenhet av digitaliseringsprojekt är starkt meriterande.

DINA PERSONLIGA EGENSKAPER

Stockholm Vatten och Avfall söker en enhetschef med stort engagemang för såväl informationshantering som ledarskapsfrågor. Du har utvecklat en bred plattform av kunskap och känner dig trygg i din yrkesroll samtidigt som du är öppen för och söker nya möjligheter till lärande. Vidare visar du på en god förmåga att leda dig själv och andra, du är tydlig i din kommunikation och leder arbetet med stor tillit till ditt team. Du är empatisk och relationsorienterad och värderar ett gott samarbete inom ditt team såväl som till övriga enheter och funktioner i verksamheten.

OM WE:SOURCE

WE:SOURCE är ett rekryteringsbolag med fokus på specialistkompetens inom arkiv- och informationshantering. WE:SOURCE verksamhet startades år 2019 som ett systerbolag till expertbolaget ArkivIT. Genom vår nära samverkan med ArkivIT har vi tillgång till ett stort nätverk av kompetens inom arkiv- och informationshantering.

TILLTRÄDE OCH ANSÖKAN

Detta är en direktrekrytering där du anställs av Stockholm Vatten och Avfall. Denna rekryteringsprocess sköts av rekryteringsbolaget WE:SOURCE.

Omfattning: 100%, tillsvidare

Tillträdesdag: ASAP eller enligt överenskommelse

Placering: Bromma

För frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare, Amanda Johansson på telefon 0760 51 00 16 eller mejla rekrytering@we-source.se.

I din tjänst kommer du att arbeta med säkerhetsklassad information. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer därför att genomföras i samband med anställning.

Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Läs vår integritetspolicy här.