WE:SOURCE

Rekrytering

- Med fokus på långsiktig kompetensförsörjning inom arkiv- och informationshantering.

Arkivarie · Registrator · Dokumentcontroller · Informationssäkerhetsspecialist
Dataskyddsombud · Projektledare · Systemförvaltare · Informationsarkitekt
Chef inom arkiv, registratur och informationshantering

WE:SOURCE

Grundades år 2019 som ett systerbolag till expertbolaget ArkivIT.

SAMVERKAN

Genom vår nära samverkan med ArkivIT har vi tillgång till stor kompetens och stora nätverk inom arkiv- och informationshantering.

SPECIALISTER

Vi är specialister på offentlig sektor och förstår vägen till att få det stöd man behöver i rekrytering.

Genom oss kan du rekrytera din nästa medarbetare

Vi kan också erbjuda bemanningslösningar för att få in kompetens i bolaget, såsom så kallat hyrköp, vikariepool och liknande. 

Typiska roller vi rekryterar är:

Arkivarie

Registrator

Dokumentcontroller

Informationssäkerhetsspecialist

Dataskyddsombud

Projektledare

Systemförvaltare

Informationsarkitekt

Chef inom arkiv, registratur och informationshantering

 I samarbete med vårt systerbolag ArkivIT erbjuder vi konsultlösningar.

SÖK JOBB

Aktuella rekryteringar

Säljande rekryteringskonsult

WE:SOURCE är rekryteringsspecialister inom arkiv, IT- och informationshantering. Vi är ett dotterbolag till ArkivIT som är en ledande aktör i branschen. Tillsammans erbjuder vi kortsiktig- och långsiktig kompetensförsörjning till främst offentlig sektor och storbolag. WE:SOURCE är ett nystartat bolag med många fina förutsättningar, kompetenta medarbetare och ett enormt nätverk. Flexibilitet, ödmjukhet, resultatfokus och teamwork är…

KONTAKTA OSS

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.
Läs vår integritetspolicy här.