WE:SOURCE

Rekrytering

- Med fokus på långsiktig kompetensförsörjning inom arkiv, IT och informationshantering.

Arkivarie, Registrator, Dokumentcontroller, Informationssäkerhetsspecialist, Dataskyddsombud, Projektledare, Systemutvecklare, Systemförvaltare, Informationsarkitekt, Chef inom arkiv, registratur & informationshantering

WE:SOURCE

Grundades år 2019 som ett systerbolag till expertbolaget ArkivIT.

SAMVERKAN

Genom vår nära samverkan med ArkivIT har vi tillgång till stor kompetens och stora nätverk inom arkiv- och informationshantering.

SPECIALISTER

Vi är specialister på offentlig sektor och förstår vägen till att få det stöd man behöver i rekrytering.

Genom oss kan du rekrytera din nästa medarbetare

Vi kan också erbjuda bemanningslösningar för att få in kompetens i bolaget, såsom så kallat hyrköp, vikariepool och liknande. 

SÖK JOBB

Aktuella rekryteringar

 I samarbete med vårt systerbolag ArkivIT erbjuder vi konsultlösningar.

Typiska roller vi rekryterar är:

Arkivarie

Registrator

Dokumentcontroller

Informationssäkerhetsspecialist

Dataskyddsombud

Projektledare

Systemutvecklare

Systemförvaltare

Informationsarkitekt

Chef inom arkiv, registratur & informationshantering

KONTAKTA OSS

Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Läs vår integritetspolicy här.